Členská schôdza PZ Drop

16.10.2009 20:48

Všetkých členov, kandidátov a hostí PZ Drop Malženice pozývame na členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

20. októbra 2009 ...o 18:00 v Klube PZ

program::

  1. Otvorenie, voľba overovateľov
  2. Správa o činnosti výboru PZ
  3. Príprava poľovníckej sezóny, plán chovu a lovu, plán poľovačiek
  4. Informácia o novom zákone o poľovníctve, vyhláške a vládnom nariadení
  5. Diskusia
  6. Uznesenie
  7. Záver

..tešíme sa na Vašu účasť.