Zomrel Jozef Filo..

02.01.2011 11:55

 

Zomrel Jozef Filo

 

..s hlbokým žiaľom a smútkom v srdci oznamujeme všetkým priateľom, príbuzným a známym, že nás dňa 1.1.2011 vo veku 63 rokov navždy opustil bývalý dlhoročný predseda PZ Drop Malženice

Jozef Filo

 Posledná rozlúčka sa konala dňa 4.1.2011 o 15:00 hod. na miestnom cintoríne v Malženiciach. Tento obrad odslúžil Vdp. Juraj Rybanský. V smútočnom zástupe bolo veľa priateľov, kolegov a známych z rôznych oblastí jeho plodného života. Priatelia poľovníci sme mu ako prejav úcty a vďaky odovzdali posledný pozdrav - smútočný poľovnícky zálomok.

Venujme mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

 

Jozef Filo - * 20.4.1947 - † 1.1.2011  (Joženo - ako ho familiárne volali priatelia) dlhé roky výrazným spôsobom pozitívne vplýval na život a dianie v obci Malženice. Aktívne pôsobil v mnohých spoločenských organizáciách a od roku 1969 bol aj členom nášho poľovníckeho združenia PZ Drop Malženice. Takmer 20 rokov zastával funkciu predsedu PZ a za jeho pôsobenia v uvedenej funkcii sa združenie vypracovalo medzi najlepšie v Trnavskom regióne. Za dlhoročnú obetavú prácu bol v roku 1996 ocenenný bronzovou medailou SPZ za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. Jeho život bol veľmi spätý s malženickou pôdou, v ktorej nakoniec spočinul. V jeho osobe sa totiž spájala vášeň k poľovníctvu spolu s prácou v poľnohospodárstve už od roku 1967 v JRD Malženice, taktiež po vytvorení JRD Svornosť Jaslovké Bohunice v roku 1976 a od 1.1.1991 ako predseda PD Malženice.

Táto fotografia ho zobrazuje (prvý zľava) v roku 1980 medzi kamarátmi poľovníkmi asi pri najzaujímavšej udalosti z jeho poľovníckeho života, kedy sa mu, ako jednému z mála, podarilo uloviť jeleňa v poľnom revíri::

Jozef Filo, ako úspešný lovec vysokej zveri. 

V posledných rokoch Joženo pôsobil v PZ Drop Malženice ako člen revíznej komisie a pre členov PZ sa stal neochvejnou autoritou a živou kronikou. Pre život a fungovanie PZ Drop Malženice mali mimoriadny význam najmä jeho praktické skúsenosti, návrhy a pripomienky a tiež ľudský prístup ku každému členovi. Pri spoločenských akciách a posledných kolách polovačiek bol vítaným spoločníkom, nakoľko vždy ovplýval humorom a zásobou poľovníckych historiek. 

>>

Zapamätajme si ho takého, aký bol: plný životného elánu.