Akú zver lovíme v auguste..

Akú zver lovíme v auguste..

 

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva, a jej novely účinnej od 15. apríla 2012, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:

  Srstnatá zver
srnec lesný od 16. mája do 30. septembra
jazvec lesný od 16. augusta do 30. novembra
danielica, danielča od 16. augusta do 31. decembra
jeleň lesný, jelenča od 16. augusta do 15. januára
jelenica od 16. augusta do 30. novembra
muflón lesný – samec od 1. augusta do 15. januára
muflónica, muflónča od 1. augusta do 31. decembra
diviak lesný, diviačica od 16. júla do 31. decembra
diviača, lanštiak celoročne
  Pernatá zver
holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra
hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra
havran čierny – v poľovných oblastiach
     s chovom malej zveri
od 1. júna do konca februára
     v ostat. poľovných revíroch od 1. augusta do 20. januára
sojka škriekavá – v poľovných oblastiach
     s chovom malej zveri
od 1. júna do konca februára
     v ostat. poľovných revíroch od 20. septembra do konca februára
straka čiernozobá – v poľovných oblastiach
     s chovom malej zveri
od 1. júna do konca februára
     v ostat. poľovných revíroch od 10. septembra do konca februára
vrana túlavá – v poľovných oblastiach
     s chovom malej zveri
od 1. júna do konca februára
     v ostat. poľovných revíroch od 1. augusta do 10. februára

Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky:
– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006, ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov.

Celoročne je povolený lov:
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna, ondatra pižmová

   STRELECTVO
  Strelecká liga
3. 8.  OPK Piešťany, Putovný pohár starostu,    OS80 Jaslovské Bohunice
11. 8.  OPK Skalica, Pohár SPK – Browning cup, VII. kolo,    SCP Skalica
18. 8.  OPK Komárno, VSS,  OS80 PZ Iža
19. 8.  OPK Košice – okolie, VSPO S 80,    OS80 Košice – Nižná Hutka
29. 8.  OPK Piešťany, Liga Poľovníckeho skeetu, V. kolo,     PS Jaslovské Bohunice
   Verejné strelecké súťaže
3. 8.  Piešťany, Putovný pohár starostu J. Bohuníc,     OS80 Jaslovské Bohunice
5. 8.  Skalica, Majstrovstvá kraja v automatickom trape,    T Holíč
5. 8.  Senica, Memoriál J. Pánika,     B100 Senica-Čáčov
11. – 12. 8.  Zvolen, Memoriál Slamkovcov, Poľovnícky 10-boj,   nezadaná Zvolen-Sielnica
11. 8.  Skalica, Pohár SPK – Browning cup, VII. kolo,    SCP Skalica
18. 8.  Košice – okolie, Veľká cena ABOVA,     B100 Nižná Hutka
18. 8.  Komárno, VSS,   OS80 PZ Iža
18. 8.  Senica, VSS, PZ Borský Mikuláš,     AT Borský Mikuláš
18. 8.  Senica, VSS, Americký trap,     AT Senica – Bažantnica
19. 8.  Košice – okolie, VSPO, S 80,     OS80 Košice – Nižná Hutka
19. 8.  Senec, VSS,   AT Blatné
25. 8.  Šaľa, Putovný pohár predsedu OkO SPZ Šaľa,    SCP Trnovec n/Váhom
25. 8.  Senica, VSS, PZ Laškárska Nová Ves, Parcour,     SCP Lakšárska N. Ves
26. 8.  VSS, VI. ročník, Cena OkO SPZ, sériový, Batéria,    nezadaná Partizánske
26. 8.  Čadca, Memoriál Milana Romana,     10-boj Strelnica RgO SPZ, Raková-Staškov
29. 8.  Piešťany, Liga Poľovníckeho skeetu, V. kolo,    PS Jaslovské Bohunice
   KYNOLÓGIA
   Klubové a špeciálne výstavy
5. 8.  Špeciálna výstava anglických stavačov, CAC Kamenný Mlyn
5. 8.  Klubová výstava českoslov. vlčiakov, KV, CAC miesto neurčené
11. 8.  Klubová výstava molossov, KV, CAC miesto neurčené
12. 8.  Oblastná výstava psov všetkých plemien Dolný Kubín
17. 8.  Špeciálna výstava am. kokeršpanielov, CAC Báč
17. 8.  Klubová výstava dalmatíncov, KV, CAC Bratislava
18. – 19. 8.  Medzinárodná výstava psov, CACIB Bratislava
   Vysielanie TV Magazínu HALALI
   2., 19. a 30 augusta

 

..informácie sú prebraté zo stránok odborného poľovníckeho časopisu Poľovníctvo a rybárstvo