Akú zver lovíme v júli..

Akú zver lovíme v júli..

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva, a jej novely, ktorá nadobudla účinnosť 15. apríla 2012, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:

  Srstnatá zver
srnec lesný od 16. mája do 30. septembra
muflón lesný – samec – vo zverniciach celoročne
diviak lesný, diviačica od 16. júla do 31. decembra
diviača, lanštiak celoročne
  Pernatá zver
havran čierny – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
                       – v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 20. januára
sojka škriekavá – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
                       – v ostatných poľovných revíroch od 20. septembra do konca februára
straka čiernozobá – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
                       – v ostatných poľovných revíroch od 10. septembra do konca februára
vrana túlavá – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
                       – v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 10. februára

Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky:
– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006, ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov.

Celoročne je povolený lov:
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna, ondatra pižmová

   STRELECTVO
  Strelecká liga
5. 7.  OPK Piešťany, OKO SPZ Piešťany,    OS80 Jaslovské Bohunice
7. 7.  OPK Šaľa, Pohár SPK – Browning cup, VI. kolo     SCP Trnovec nad Váhom
17. 7.  OPK Piešťany, Liga Poľovníckeho skeetu, IV. kolo     PS Jaslovské Bohunice
   Verejné strelecké súťaže
1. 7.  Senica, VSS, Memoriál J. Janšáka,    M800 Senica-Čáčov
5. 7.  Piešťany, VSS, OkO SPZ Piešťany,    OS80 Jaslovské Bohunice
7. 7.  Senica, VSS, PZ Smolinské, Parcour    SCP  
7. 7.  Šaľa, Pohár SPK – Browning cup, VI. kolo     SCP Trnovec nad Váhom
14. 7.  Dolný Kubín, VSS, JK – REZOSTAV,    M800 Istebné
15. 7.  Dolný Kubín, VSS, M800 Istebné
17. 7.  Piešťany, Liga Poľovníckeho skeetu, IV. kolo    PS Jaslovské Bohunice
22. 7.  Košice – okolie, NCI Summer cup,    B100 Nižná Hutka
22. 7.  Partizánske, VSS, X. ročník Poznaj svoju zbraň, sériový,     nezadané Partizánske
   KYNOLÓGIA
   Výstavy
1. 7.  Špeciálna výstava poľovných sliedičov, alps. jazv. duričov, CAC a jaz­večíkov, CC Sielnica
1. 7.  Klubová výstava jagdteriérov, farbiarov a duričov, KV, CAC Sielnica
7. 7.  Oblastná výstava psov všetkých plemien Dvorianky
7. 7.  Špeciálna výstava jazvečíkov, weimarských stavačov, maďarských stavačov, nem. krátkosrstých stavačov, slovenských hrubosrstých stavačov, českých fúzačov a slovenských kopovov, CAC Dvorianky
20. 7.  Národná výstava psov, CAC Veľká Ida
21. – 22. 7.  Medzinárodná výstava psov, CACIB Veľká Ida
22. 7.  Špeciálna výstava teriérov, CAC Košice-mesto
   Klubové podujatia
6. 7.  Špeciálne skúšky jazvečíkov z hlasitosti a odvahy Dvorianky
7. 7.  Klubové LS slov. hrubosrstých stavačov Točnica
8. 7.  Chovné skúšky jazvečíkov Dvorianky
14. 7.  Klubové VP angl. stavačov Budmerice
27. 7.  Memoriál Františka Vysloužila Turá Lúka
28. 7.  Klubové VP nem. krátkosrs. stav. Báb
   Vysielanie TV Magazínu HALALI
   5. a 19. júla