Akú zver lovíme v marci..

Akú zver lovíme v marci..

späť

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:

  Srstnatá zver
ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla
muflón lesný – samec – vo zverniciach celoročne
diviača, lanštiak celoročne
  Pernatá zver
morka divá, kohút od 15. marca do 15. mája

Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky:
– Výnimka ministerstva pôdohospodárstva z 1. 6. 2009 z času ochrany kormorána veľkého, ktorou sa povoľuje jeho odstrel od 1. 6. 2009 do 31. 3. 2014 v poľovných revíroch na lokalitách zahŕňajúcich chovné rybárske revíry SRZ uvedené v prílohe povolenia a za podmienok uvedených v rozhodnutí ministerstva životného prostredia z 26. 5. 2009. Podľa týchto podmienok sú povolené odstrel, rušenie a odplašovanie jedincov od 1. 10. kalendárneho roka do 31. 3. nasledujúceho roka.

– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006, ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov.

Celoročne je povolený lov:
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna

   POĽOVNÍCKE PODUJATIA
27. 3. – 1. 4.  Levické poľovnícke dni Centrum kultúry Junior, Levice
27. 3. – 1. 4.  Výstava „Poľovníctvo a príroda“ Centrum kultúry Junior, Levice
28. 3. – 31. 3.  Medzinárodný filmový festival Centrum kultúry Junior, Levice
30. 3.  Neverejné hodnotenie trofejí MK CIC Centrum kultúry Junior, Levice
31. 3.  Odborný seminár „Aktuálne problémy slovenského poľovníctva a ich riešenie“ kinosála CK Junior, Levice
31. 3.  Poľovnícke predajné trhy okolie CK Junior, Levice
31. 3.  Deti a les park CK Junior, Levice
31. 3.  Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri kinosála CK Junior, Levice
31. 3.  Večer „Poľovníctvo obrazom a zvukom“ kinosála CK Junior, Levice
   KYNOLÓGIA
3. 3.  Špeciálna výstava teriérov, CC Viničné
24. – 25. 3.  Medzinárodná výstava psov, CACIB Nitra
31. 3.  Národný FT anglických stavačov, CACT Dunajská Lužná
31. 3.  Chovný zvod mladých hrubosrstých stavačov miesto neurčené
   PODUJATIA V EURÓPE
16.– 18. 3.  Jagen, Fischen, Wandern Medzinárodná výstava Poľovníctvo, rybárstvo, turistika      Výstava prebieha paralelne s veľtrhom Forst & Holz – Lesníctvo a drevo
www.jagen-fischen-reiten.de
Drážďany, Nemecko
31. 3. – 4. 4.  Silva Regina     Medzinárodný lesnícky a poľovnícky veľtrh www.bvv.cz Brno
   Vysielanie TV Magazínu HALALI
   1., 15. a 29. marca

 

 

..informácie sú prebraté zo stránok odborného poľovníckeho časopisu Poľovníctvo a rybárstvo