Akú zver lovíme vo februári..

Akú zver lovíme vo februári..

späť

V zmysle zákona o poľovníctve, vyhlášky, ktorou sa vykonáva a jej novely z 28. marca 2012 je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:

  Srstnatá zver
kuna lesnákuna skalná od 1. septembra do konca februára
muflón lesný, samec – vo zverniciach celoročne
diviača, lanštiak celoročne
tchor tmavý  od 1. septembra do konca februára
  Pernatá zver
bažant poľovný – v bažantniciach od 1. októbra do konca februára
bažant jarabý, kohút – v bažantniciach od 1. septembra do konca februára
havran čierny – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
     – v ostat. poľov. revíroch od 1. augusta do 20. januára
sojka škriekavá – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
     – v ostat. poľov. revíroch od 20. septembra do konca februára
straka čiernozobá – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
     – v ostat. poľov. revíroch od 10. septembra do konca februára
vrana túlavá – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
      – v ostat. poľov. revíroch od 1. augusta do 10. februára

Celoročne je povolený lov
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna, ondatra pižmová, diviača, lanštiak

Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky:
– Výnimka ministerstva pôdohospodárstva z 1. 6. 2009 z času ochrany kormorána veľkého, ktorou sa povoľuje jeho odstrel od 1. 6. 2009 do 31. 3. 2014 v poľovných revíroch na lokalitách zahŕňajúcich chovné rybárske revíry SRZ uvedené v prílohe povolenia a za podmienok uvedených v rozhodnutí ministerstva životného prostredia z 26. 5. 2009. Podľa týchto podmienok sú povolené odstrel, rušenie a odplašovanie jedincov od 1. 10. kalendárneho roka do 31. 3. nasledujúceho roka.

– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006, ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov.
   KYNOLÓGIA
23. – 24. 2.  Medzinárodná výstava psov, CACIB Nitra
   PODUJATIA V EURÓPE
29. 1. – 3. 2.  Jagd & Hund Medzinárodný veľtrh pre poľovníctvo a rybárstvo 32. ročník najväčšieho poľovníckeho a rybárskeho veľtrhu v Európe      www.jagdundhund.de Dortmund, Nemecko
14. – 17. 2.  FeHoVa Medzinárodný veľtrh poľovníctva, rybárstva a zbraní     www.fehova.hu Budapešť, Maďarsko
21. – 24. 2.  Die Hohe Jagd & Fischerei Medzinárodný veľtrh pre poľovníctvo a rybárstvo     www.hohejagd.at Salzburg, Rakúsko
   Vysielanie TV Magazínu HALALI
   14. a 28. februára

 

 

..informácie sú prebraté zo stránok odborného poľovníckeho časopisu Poľovníctvo a rybárstvo