Členská schôdza - 22. októbra 2017 o 18:00

Členská schôdza - 22. októbra 2017 o 18:00

Všetkých členov a kandidátov pozývame na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:

22.10.2017 (nedeľa) o 18:00 hod na poľovníckej chate za Árendášom

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Zhodnotenie aktivity členov PZ do októbra 2017
  3. Príprava poľovnej sezóny
  4. Plán poľovačiek
  5. Došlá pošta
  6. Rôzne


..tešíme sa na Vašu účasť.