PZ Drop Malženice..

Poľovnícke združenie Drop Malženice bolo založené v roku 1944.

Momentálne máme 29 členov. 

Obhospodarovaný revír sa rozprestiera na celkovej výmere 1652 ha. Susedí na severe s chotárom Jaslovských Bohuníc, na severozápade so Špačinským chotárom, na juhu a juhozápade sa nachádzajú chotáre Trnavy, Brestovian a Bučian a na východe Trakovíc a Žlkoviec. Je to poľný revír, takže takmer celý extravilán predstavujú obhospodarované polia s prítomnosťou miestneho potoka Blava a Krupanského potoka.

Z toho vyplýva aj zloženie poľovnej zveri:: srnec hôrny, sviňa divá (diviak), zajac poľný, bažant poľovný, jarabica poľná, holub hrivnák, kačica divá.. z predátorov sa tu vyskytujú:: myšiak lesný, sokol myšiar, straka čiernozobá, vrana obyčajná (túlavá), havran poľný (čierny)..líška obyčajná (hrdzavá), lasica obyčajná, tchor tmavý, jazvec lesný, ondatra pyžmová.. V minulosti sa v tunajšom háji Borina vyskytoval aj králik divý a do polovice šesťdesiatych rokov aj drop fúzatý - podľa ktorého je nazvané aj naše poľovné združenie.

"Za arendášom" máme vybudovaný vlastný poľovnícky areál s poľovníckou chatou a strelnicou pre brokové disciplíny, kde každý rok usporadúvame verejné strelecké preteky. Z kultúrnych podujatí tiež treba spomenúť tradičné podujatie Poľovnícky ples.