Praktické veci pre poľovníka..

 

 

 

Akú zver lovíme v júni..

 

späť

 

V zmysle zákona o poľovníctve, vyhlášky ktorou sa vykonáva, a jej novely s účinnosťou od 15. apríla 2012, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:

  Srstnatá zver
srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra
muflón lesný, samec – vo zverniciach celoročne
diviača, lanštiak celoročne
  Pernatá zver
havran čierny – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
     v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 20. januára
sojka škriekavá – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
     v ostatných poľovných revíroch od 20. septembra do konca februára
straka čiernozobá – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
     v ostatných poľovných revíroch od 10. septembra do konca februára
vrana túlavá – v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára
     v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 10. februára

Celoročne je povolený lov
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna, ondatra pižmová

Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky:
– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006, ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov.

   POĽOVNÍCKE PODUJATIA
15. – 16. 6.  Žitnoostrovské poľovnícke dni Báč
   STRELECTVO
15. 6.  XIV. majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní. Začiatok streľby o 10.00 hod. strelnica Trnava-Štrky
    Majstrovstvá SPK
22. 6.  B100 Trnava-Štrky
23. 6.  OS80 Trnava-Štrky
29. 6.  M800 Zvolen-Sielnica
   Strelecká liga
7. – 9. 6.  Grand Prix Trnava, OPK Trnava    OS80, T, S Trnava-Štrky
9. 6.  Šarišský pohár, OPK Prešov    M800 Cemjata
16. 6.  OPK Malacky M800 ŠSK Malacky
29. 6.  Pohár SPK a Brokovnice s. r. o., OPK Šaľa    SCP Strelnica Hubert, Trnovec
30. 6.  Put. pohár predsedu a Memoriál Gališina    M800, AT Trebišov
   KYNOLÓGIA
   Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov
1. – 2. 6.  Medzinárodné výstavy psov, CACIB Nitra
8. 6.  Oblastná výstava psov Dvorianky
15. 6.  Žitnoostrovská oblastná výstava poľov. plemien D. Streda-Báč
   Klubové výstavy
8. 6.  Špeciálne výstavy jazvečíkov, weimarských a hrubosrstých stavačov, slovenských kopovov, bloodhoundov a českých fúzačov, CAC Dvorianky
8. 6.  Klubová výstava ridžbekov, KV, CAC Skalka pri Kremnici
9. 6.  Klubové výstavy farbiarov, jagdteriérov a duričov, KV, CAC Sielnica
9. 6.  Špeciálna výstava jazvečíkov, CC Sielnica
15. 6.  Špeciálne výstavy kokeršpanielov a poľovných sliedičov, CAC Báč
15. 6.  Klubová výstava pudlov, KV, CAC Kamenný Mlyn
16. 6.  Špeciálna výstava pudlov, CAC Kamenný Mlyn
22. 6.  Epeiros cup molossov, CAC Galanta
23. 6.  Klubová výstava molossov, KV, CAC Galanta
   Vysielanie TV Magazínu HALALI
  6. a 20. júna  

 

 

 

 

 

..informácie sú prebraté zo stránok odborného poľovníckeho časopisu Poľovníctvo a rybárstvo