Akú zver lovíme..

Akú zver lovíme v januári..

späť V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2009, stanovuje Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, čas lovu jednotlivých druhov zveri takto:   ...

Akú zver lovíme vo februári..

späť V zmysle zákona o poľovníctve, vyhlášky, ktorou sa vykonáva a jej novely z 28. marca 2012 je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:   Srstnatá zver kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do konca...

Akú zver lovíme v marci..

späť V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:   Srstnatá zver ondatra pižmová od 1. októbra do 15....

Akú zver lovíme v apríli..

späť V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2009, stanovuje vyhláška MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, čas lovu jednotlivých druhov zveri takto:   ...

Akú zver lovíme v máji..

späť   V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:   Srstnatá zver srnec lesný od 16....

Akú zver lovíme v júni..

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:   Srstnatá zver srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra muflón...

Akú zver lovíme v júli..

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva, a jej novely, ktorá nadobudla účinnosť 15. apríla 2012, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:   Srstnatá zver srnec lesný od 16....

Akú zver lovíme v auguste..

  V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva, a jej novely účinnej od 15. apríla 2012, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:   Srstnatá zver srnec...

Akú zver lovíme v septembri..

V zmysle zákona č. 274 o poľovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009, ktorý nadobúda účinnosť od 1. septembra 2009, stanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve čas lovu jednotlivých druhov zveri takto:: Srstnatá zver::  ...

Akú zver lovíme v októbri..

V zmysle zákona č. 274 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2009 stanovuje Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve čas lovu jednotlivých druhov zveri takto:: Srstnatá zver::  ...

Akú zver lovíme v novembri..

V zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva, a mimoriadneho povolenia lovu raticovej zveri lovíme:   Srstnatá zver zajac poľný od 1. novembra do 15. januára králik...

Akú zver lovíme v decembri..

V zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva, a mimoriadneho povolenia lovu raticovej zveri lovíme:   Srstnatá zver zajac poľný od 1. novembra do 15. januára králik...