Akú zver lovíme v apríli..

Akú zver lovíme v apríli..

späť

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2009, stanovuje vyhláška MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, čas lovu jednotlivých druhov zveri takto:

 

  Srstnatá zver
ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla
muflón lesný, samec – vo zverniciach celoročne
diviača, lanštiak celoročne

 

  Pernatá zver

morka divá, kohút od 15. marca do 15. mája

 

 

Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky:
– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006, ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov.

 

Celoročne je povolený lov
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna

 

 

..informácie sú prebraté zo stránok odborného poľovníckeho časopisu Poľovníctvo a rybárstvo