Akú zver lovíme v októbri..

Akú zver lovíme v októbri..

V zmysle zákona č. 274 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2009 stanovuje Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve čas lovu jednotlivých druhov zveri takto::

Srstnatá zver:: 

zajac poľný, lov sokol. dravcami od 1. septembra do 31. decembra
králik divý od 1. septembra do 31. decembra
ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla
kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do konca februára
jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra
vlk dravý (okrem vyhradených územi) od 1. októbra do 31. januára
diviak lesný, diviačica od 16. júla do 31. decembra
diviača, lanštiak počas celého roka  
daniel škvrnitý od 1. septembra do 31. decembra
danielka, danielča od 16.augusta do 31. decembra
jeleň európsky, jelenica, jelenča od 16.augusta do 15. januára
jelenica od 16.augusta do 30. novembra
jeleň sika od 1. septembra do 31. decembra
pasrnec bielochvostý od 1. septembra do 31. decembra
srna, srnča od 1. septembra do 31. decembra
muflón lesný od 1. augusta do 31. januára
muflón lesný samec vo zverniciach celoročne
muflónka, muflónča od 1. augusta do 31. decembra
šakal zlatý od 1. septembra do 31. januára
kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31. decembra
tchor tmavý od 1. septembra do konca februára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pernatá zver:: 

jariabok hôrny - kohút od 1. októbra do 15. novembra
morka divá - obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra
bažant poľovný - kohút
od 1. novembra do 15. januára
bažant poľovný, v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára

bažant poľovný

lov sokol.dravcami, obe pohlavia

od 1. septembra do 31. decembra
bažant jarabý - kohút od 1. októbra do 31. decembra
bažant jarabý, v bažantniciach od 1. septembra do 28. februára
jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra
kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra
holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra
hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra
lyska čierna od 1. októbra do 16. januára
sluka lesná od 1. októbra do 31. novembra
hus divá, poľná a bieločelá od 1. októbra do 31. januára
kačica divá od 1. septembra do 31. januára
chochlačka sivá a vrkočatá od 1. októbra do 15. januára
havran čierny od 1. júna do konca februára
sojka škriekavá od 1. júna do konca februára
straka čiernozobá od 1. júna do konca februára
vrana túlavá od 1. júna do konca februára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Celoročne je povolený lov::

líška hrdzavá, psík medvedíkovitý, medvedík čistotný, norok severoamerický, nutria riečna

 

 

..informácie sú prebraté zo stránok odborného poľovníckeho časopisu Poľovníctvo a rybárstvo