Akú zver lovíme v decembri..

Akú zver lovíme v decembri..

V zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva, a mimoriadneho povolenia lovu raticovej zveri lovíme:

  Srstnatá zver
zajac poľný od 1. novembra do 15. januára
králik divý od 1. septembra do 31. decembra
ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla
kuna lesnákuna skalná od 1. septembra do konca februára
vlk dravý, okrem stanovených území od 1. októbra do 31. januára
srna, srnča od 1. septembra do 31. decembra
daniel škvrnitý od 1. septembra do 15. januára
danielica, danielča od 16. augusta do 31. decembra
jeleň lesný, jelenča od 1. augusta do 15. januára
jelenica od 1. augusta do 31. decembra
jeleň sika od 1. septembra do 31. decembra
pasrnec bielochvostý od 1. septembra do 31. decembra
muflón lesný od 1. augusta do 15. januára
muflónicamuflónča od 1. augusta do 31. decembra
diviak lesný, diviačica od 16. júla do 31. decembra
diviača, lanštiak celoročne
šakal zlatý od 1. septembra do 31. januára
kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31. decembra
tchor tmavý od 1. septembra do konca februára
  Pernatá zver
morka divá, obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra
bažant poľovný, kohút od 1. novembra do 15. januára
bažant poľovný – v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára
bažant jarabý, kohút od 1. októbra od 31. decembra
bažant jarabý, kohút – v bažantniciach od 1. septembra do konca februára
kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra
hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra
lyska čierna od 1. októbra do 16. januára
hus divá, poľnábieločelá od 1. októbra do 31. januára
kačica divá od 1. septembra do 31. januára
chochlačka sivávrkočatá od 1. októbra do 15. januára
havran čierny od 1. júna do konca februára
sojka škriekavá od 1. júna do konca februára
straka čiernozobá od 1. júna do konca februára
vrana túlavá od 1. júna do konca februára

Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky:
– Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri MP a RV SR č. 3128/2011-720 z 8. júla 2011, ktorým sa povoľuje lov jeleňov a jelenčiat od 1. augusta do 15. augusta 2011 a lov jeleníc od 1. augusta do 15. augusta a od 1. decembra do 31. decembra 2011.

– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006, ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov.

Celoročne je povolený lov:
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna

   KYNOLÓGIA
   Klubové podujatia
3. – 4. 12.  Memoriál Jozefa Sedlačku, FD KCH duričov miesto neurčené
3. – 4. 12.  Klubové SD AJD o pohár G. Kořínka, CACT miesto neurčené
17. – 18. 12.  Porovnávacie skúšky duričov, CACT miesto neurčené
   Okresné a regionálne skúšky psov
3. 12.  Predbežné skúšky farbiarov Zlaté Moravce
3. – 4. 12.  Skúšky duričov Gelnica, Humenné, Piešťany, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou
10. 12.  Farbiarske skúšky duričov Zvolen
10. – 11. 12.  Skúšky duričov Trenčín, Sobrance
17. – 18. 12.  Skúšky duričov Senica, Svidník
   Vysielanie TV Magazínu HALALI
   8. a 22. decembra