Akú zver lovíme v júni..

Akú zver lovíme v júni..

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva, je čas lovu jednotlivých druhov zveri takýto:

  Srstnatá zver
srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra
muflón lesný – samec – vo zverniciach celoročne
diviača, lanštiak celoročne
  Pernatá zver
havran čierny od 1. júna do konca februára
sojka škriekavá od 1. júna do konca februára
straka čiernozobá od 1. júna do konca februára
vrana túlavá od 1. júna do konca februára

Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky:
– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006, ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov.

Celoročne je povolený lov:
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna

   POĽOVNÍCKE PODUJATIA
20. – 21. 6.  Detské dni sv. Huberta Svätý Anton
   STRELECTVO
  XIII. majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní
9. 6.  Začiatok streľby o 8.30 hod Strelnica Trnava-Štrky
  Majstrovstvá SPK
23. 6.  OS80 Trnava-Štrky
24. 6.  B100 Trnava-Štrky
30. 6.  M800 Zvolen-Sielnica
   Strelecká liga
8. – 10. 6.  Trnava, GRAND Prix Trnava,     OS80, T, S Trnava-Štrky
9. 6.  Šaľa, Pohár SPK – Browning Cup, IV. kolo,     SCP Trnovec n/V
10. 6.  Prešov, Šarišský pohár,     M800 Cemjata
17. 6.  Malacky, Strelecká liga M-800, SŠK     M800 Malacky
30. 6.  Skalica, Pohár SPK – Browning Cup, V. kolo,    SCP Skalica
   Oblastné majstrovstvá SPK
2. 6.  Košice, Prešov      B100 Košice – Nižná Hutka
2. 6.  B. Bystrica, Žilina, Prievidza, Levice    OS80, B100 Zvolen – Sielnica
3. 6.  Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra    M800 Senica – Čáčov
3. 6.  Košice, Prešov    M800, OS80 Košice – Nižná Hutka
3. 6.  B. Bystrica, Žilina, Prievidza, Levice    M800 Zvolen – Sielnica
   KYNOLÓGIA
   Výstavy psov
8. 6.  Celoštátna výstava psov, CAC Senec
9. – 10. 6.  Medzinárodná výstava psov, CACIB Nitra
   Klubové podujatia
2. 6.  Klubové FS českých fúzačov Dvory nad Žitavou
2. 6.  Klubové LS teriérov, CACT Komárno
3. 6.  Klubové FS poľovných sliedičov Nitra
17. 6.  Klubové JS nem. krátkosrstých stavačov, CACT Mojmírovce
 17. 6.  Klubové SVS a SVMP Šport. klubu stavačov Letničie
17. 6.  Klubové FS slov. hrubosrstých stavačov Sečovce
23. 6.  Klubové FS českých fúzačov Úbrež
   Vysielanie TV Magazínu HALALI
   7. a 21. júna

 

..informácie sú prebraté zo stránok odborného poľovníckeho časopisu Poľovníctvo a rybárstvo