Akú zver lovíme v januári..

Akú zver lovíme v januári..

späť

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2009, stanovuje Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, čas lovu jednotlivých druhov zveri takto:

 

  Srstnatá zver
zajac poľný od 1. novembra do 15. januára
ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla
kuna lesnákuna skalná od 1. septembra do konca februára
vlk dravý, okrem stanovených území od 1. októbra do 31. januára
daniel škvrnitý – samec od 1. septembra do 15. januára
jeleň európsky – samec, jelenča od 16. augusta do 15. januára
muflón lesný – samec od 1. augusta do 15. januára
                              – vo zverniciach celoročne
diviača, lanštiak celoročne
šakal zlatý od 1. septembra do 31. januára
tchor tmavý od 1. septembra do konca februára
  Pernatá zver
bažant poľovný, kohút od 1. novembra do 15. januára
                               – v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára
bažant jarabý, kohút – v bažantniciach od 1. septembra do konca februára
lyska čierna od 1. októbra do 16. januára
hus divá, poľnábieločelá od 1. októbra do 31. januára
kačica divá od 1. septembra do 31. januára
chochlačka sivávrkočatá od 1. októbra do 15. januára
havran čierny od 1. júna do konca februára
sojka škriekavá od 1. júna do konca februára
straka čiernozobá od 1. júna do konca februára
vrana túlavá od 1. júna do konca februára

 

Aktuálne opatrenia, mimoriadne opatrenia a výnimky
– Mimoriadne núdzové opatrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. k. mno 2344/2006, platné a účinné od 18. 8. 2006, ktorým sa nariaďujú podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov.
– Určenie ročnej kvóty lovu vlka dravého Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 10746/2010-720 z 30. 9. 2010 na území Slovenskej repub­­li­ky v celkovom množstve 150 jedincov. Vlka možno loviť v uznaných poľovných revíroch, zverníkoch a bažantniciach okrem stanovených revírov v čase od 1. 10. 2010 do 31. 1. 2011.

 

Celoročne je povolený lov
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna

  Samospráva
22. 1. Snem Slovenskej poľovníckej komory  Nitra
  Kynológia
22. – 23. 1. Medzinárodná výstava psov CACIB Trenčín
  Výstavy
20. – 23. 1. Poľovníctvo a oddych
Špecializovaná výstava Poľovníctvo a oddych prebieha súbežne s veľtrhom Danubius Gastro a výstavou Wellness a fitness
Incheba Expo Bratislava
13. – 16. 4. Poľovníctvo – rybárstvo
Štvrtý ročník výstavy poľovníckych a rybárskych potrieb prebieha súbežne s veľtrhom Záhradkár a výstavami Včelár a Zdravý životný štýl.
Expo center Trenčín
  Podujatia v Európe  
21. – 31. 1. Internationale Grüne Woche Berlin 2011
Medzinárodný zelený týždeň        www.gruenewoche.de
Svetový veľtrh potravinárstva, poľnohospodárstva a záhradníctva
Berlín, Nemecko
1. – 6. 2. Jagd & Hund    www.jagd_und_hund.de
Medzinárodný veľtrh poľovníctva a rybárstva
Jubilejný 30. ročník najväčšieho poľovníckeho a rybárskeho veľtrhu v Európe
Dortmund, Nemecko
11. – 13. 2. Jaspowa & Fischerei    www.jaspowa.at
Medzinárodný veľrh poľovníctva a rybárstva
Viedeň, Rakúsko
24. – 27. 2. Die Hohe Jagd & Fischerei    www.hohejagd.at
 Medzinárodný veľtrh poľovníctva a rybárstva   
Salzburg, Rakúsko
17. – 20. 3. FeHoVa    www.fehova.hu
 Medzinárodný veľtrh poľovníctva, rybárstva a zbraní
Budapešť, Maďarsko
1. – 3. 4. Jagen, Fischen, Reiten
Medzinárodná výstava Poľovníctvo, rybárstvo, jazdectvo              www.jagen-fischen-reiten.de
    Hlavná téma: zelené povolanie
Výstava prebieha paralelne s veľtrhom Forst & Holz
– Lesníctvo a drevo   
Drážďany, Nemecko
28. 5. Krajinská súťaž v hre na lesné rohy
Organizuje Krajinský poľovnícky zväz Hessen, LJV Hessen    www.jagd-online.de
Hessen, Kranichstein, Nemecko
29. 5. Majstrovstvá Nemecka v hre na lesný roh
Organizuje Nemecký poľovnícky a ochranný zväz, DJV    www.jagd-online.de
 Hessen, Kranichstein, Nemecko
             
  Vysielanie TV Magazínu HALALI
   13. a 27. januára

 

 

..informácie sú prebraté zo stránok odborného poľovníckeho časopisu Poľovníctvo a rybárstvo