59. ročník Verejných streleckých pretekov - americký trap - 20.5.2012

59. ročník Verejných streleckých pretekov - americký trap - 20.5.2012

PZ Drop Malženice Vás pozýva dňa 20. mája 2012 (neďela) na verejné strelecké preteky na batérii – americký trap.

 

PROGRAM:   

Voľný sériový pretek na 5 x 15 terčov

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Preteku sa môžu zúčastniť držitelia platných poľovných lístkov a zbrojných preukazov. Hodnotí sa 5 najlepších položiek. V prípade rovnosti zásahov sa vykoná spätné hodnotenie položiek.

Najlepší šiesti pretekári obdržia finančné odmeny vo výške 55% z vkladov podľa rozhodnutia organizačného výboru a prví traja obdržia i poháre. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmien po dohode s hlavným rozhodcom.

PRETEKY SA USKUTOČNIA ZA KAŽDÉHO POČASIA!
OBČERSTVENIE JE ZABEZPEČENÉ PRIAMO NA STRELNICI.