60. ročník Verejných streleckých pretekov - americký trap - 22.6.2013

60. ročník Verejných streleckých pretekov - americký trap - 22.6.2013

PZ Drop Malženice Vás pozýva dňa 22. júna 2013 (sobota) na 60. ročník verejných streleckých pretekov na batérii – americký trap.


PROGRAM:   
Voľný sériový pretek na 5 x 15 terčov

9:30 hod        - Otvorenie preteku

19:30 hod      - Ukončenie a vyhlásenie výsledkov

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Preteku sa môžu zúčastniť držitelia platných poľovných lístkov a zbrojných preukazov. Hodnotí sa 5 najlepších položiek. V prípade rovnosti zásahov sa vykoná spätné hodnotenie položiek.

Najlepší šiesti pretekári obdržia finančné odmeny vo výške 55% z vkladov podľa rozhodnutia organizačného výboru a prví traja obdržia i poháre. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmien po dohode s hlavným rozhodcom.

PRETEKY SA USKUTOČNIA ZA KAŽDÉHO POČASIA!
OBČERSTVENIE JE ZABEZPEČENÉ PRIAMO NA STRELNICI.