Brigáda - 19. januára 2017 o 17:00

Brigáda - 19. januára 2017 o 17:00

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na brigádu, ktorá sa uskutoční dňa:

19.1.2017 o 17:00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

Brigáda sa koná za účelom prípravy plesu a je spojená spolu s členskou schôdzou. Účasť na tejto brigáde je nutná.