Brigáda spojená so Zisťovaním jarných stavov zveri

Brigáda spojená so Zisťovaním jarných stavov zveri

Všetkých členov a kandidátov srdečne pozývame na brigádu spojenú so zisťovaním jarných stavov zveri, ktorá sa uskutoční dňa 23.marca 2013 (sobota).

Zraz členov bude o 8:00 na poľovníckej chate Za Árendášom. Treba si so sebou priniesť obvyklé náradie na upratovanie areálu. Účasť je povinná. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť, kontaktujte predsedu PZ Ing. Vajčiho.