Členská schôdza - 15. mája 2016 o 18:00

Členská schôdza - 15. mája 2016 o 18:00

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

15. mája 2016 (nedeľa) ...o 18:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom s nasledujúcim programom:

1. Kontrola úloh

2. Príprava VSP

3. Poľovnícka výstava v Nitre

4. Rôzne

Na členskej schôdzi je potrebné vedieť presnú účasť záujemcov o návštevu výstavy v Nitre.

..tešíme sa na Vašu účasť.