Členská schôdza - 18. mája 2014 o 19:30

Členská schôdza - 18. mája 2014 o 19:30

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

18. mája 2014 (nedeľa) ...o 19:30 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

program::

  1. Kontrola úloh
  2. Informácie o prírpave nájomnej zmluvy
  3. Príprava verejných streleckých pretekov
  4. Plán chovu a lovu raticovej zveri
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie 
  7. Záver

..tešíme sa na Vašu účasť.