Členská schôdza - 18. októbra 2015 o 17:30

Členská schôdza - 18. októbra 2015 o 17:30

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

18. októbra 2015 (nedeľa) ...o 17:30 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

..tešíme sa na Vašu účasť.