Členská schôdza - 21. októbra 2018 o 18:00

Členská schôdza - 21. októbra 2018 o 18:00

Všetkých členov a kandidátov pozývame na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:

21.10.2018 (nedeľa) o 18:00 hod. na poľovníckej chate za Árendášom

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Zhodnotenie aktivity členov PZ do októbra 2018
  3. Príprava poľovnej sezóny
  4. Príprava kŕmnych zariadení
  5. Plán poľovačiek
  6. Došlá pošta
  7. Rôzne


..tešíme sa na Vašu účasť.