Členská schôdza - 22. marca 2014 o 18:00

Členská schôdza - 22. marca 2014 o 18:00

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

22. marca 2014 (sobota) ...o 18:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

program::

  1. Kontrola úloh
  2. Doplňujúce voľby tajomníka PZ
  3. Návrh rozpočtu na rok 2014
  4. Hlasovanie o prijatí kandidátov na člena PZ
  5. Hlasovanie o prijatí za člena PZ
  6. Informácie o príprave predlžovania zmluvy revíru
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie 

..tešíme sa na Vašu účasť.