Členská schôdza - 24. júna 2018 o 18:30

Členská schôdza - 24. júna 2018 o 18:30

Všetkých členov a kandidátov pozývame na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:

24.6.2018 (nedeľa) o 18:30 hod. na poľovníckej chate za Árendášom

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Príprava VSP 2018
  3. Došlá pošta
  4. Rôzne


..tešíme sa na Vašu účasť.