Členská schôdza - 26. mája 2015 o 19:00

Členská schôdza - 26. mája 2015 o 19:00

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

26. mája 2015 (utorok) ...o 19:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

Program::
1.Kontrola úloh
2.Plán poľovníckej sezóny
3.Príprava verejných streleckých pretekov
5.Rôzne

..tešíme sa na Vašu účasť.