Členská schôdza

Členská schôdza

    

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

28. novembra 2013 (štvrtok) ...o 18:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

..tešíme sa na Vašu účasť.