Členská schôdza

Členská schôdza

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

10. januára 2013 (piatok) ...o 18:30 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

Treba si priniesť aj 20 EUR na tombolu, podľa uznesenia z minulej členskej schôdze.

..tešíme sa na Vašu účasť.