Medzinárodný jarný Field Trial - 4.-5.05.2013

Medzinárodný jarný Field Trial - 4.-5.05.2013

 

Slovenský klub pointrov a setrov v spolupráci s PZ Drop Malženice usporiada dňa 4.-5.5.2013 Medzinárodný jarný FT so zadávaním titulu C.A.C.I.T. Popri FT budú v prípade záujmu prebiehať aj Klubové skúšky vlôh – T.A.N.
Program:
8.00 zraz pri poľovníckej chate PZ Drop Malženice
8.15 otvorenie skúšok, veterinárna prehliadka a žrebovanie
8.30 odchod do revíru
15.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov
 
Rozhodcovský zbor: deleguje SPZ
 
Všeobecné pokyny:
Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je včas doručená prihláška písomne alebo emailom na adresu výcvikára a veterinárne kritériá , ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
 
Uzávierka prihlášok:  7.4.2013                                   
 
Prihlášky posielajte na adresu: 
Martin Adámek, Poľovnícka 65, 919 34 Biely Kostol  alebo madamek@post.sk
 
Štartovné:
10,- €/pes – derby, T.A.N.
15,- €/pes – členovia SKPS
20,- €/pes – ostatní účastníci
Štartovné sa hradí pred otvorením skúšok.
 
Riaditeľ: Marian Korič
Ekonóm: Mgr. Slavomír Pjatek
Usporiadatelia: SKPS a členovia PZ Drop Malženice