Národný Field Trial - 17.4.2011

Národný Field Trial - 17.4.2011

 

Slovenský klub pointrov a setrov v spolupráci s PZ Drop Malženice usporiada dňa 17.4.2011 Národný Field Trial so zadávaním titulu C.A.C.T. Popri FT budú v prípade záujmu prebiehať aj Klubové skúšky vlôh - T.A.N..

 
Program:
8.00 zraz pri poľovníckej chate PZ Drop Malženice
8.15 otvorenie skúšok, veterinárna prehliadka a žrebovanie
8.30 odchod do revíru
15.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

Rozhodcovský zbor: deleguje SPZ

Všeobecné pokyny:
Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre FT a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky sú veterinárne kritériá, rovnaké ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.

Štartovné:
10,- €/pes – derby, T.A.N.
15,- €/pes – členovia SKPS
20,- €/pes – ostatní účastníci
Štartovné sa hradí pred otvorením skúšok.

Riaditeľ: Marian Korič
Ekonóm: Mgr. Slavomír Pjatek
Usporiadatelia: SKPS a členovia PZ Drop Malženice