Nová sekcia

Nová sekcia

..na stránke pribudla nová sekcia: Pre poľovníka - Poľný revír. V tejto sekcii uvádzam užitočné informácie, výsledky výskumov, príp. praktické poznatky, ktoré môžu pomôcť zlepšeniu biotopu a životných podmienok malej a srnčej zveri..