Novela poľovníckeho zákona prešla

Novela poľovníckeho zákona prešla

Parlament schválil zákon vrátený prezidentom.

Poslanci národnej rady schválili koncom marca novelu zákona o poľovníctve. Podľa opozície však v znení, ktoré umožňuje netransparentné nakladanie s revírmi. Doteraz, ak štát spravoval aspoň dve tretiny pozemkov v revíri a chcel ho prenajať, musel tak urobiť cez verejné obstarávanie. Podľa novej úpravy môže štát vytvoriť revír už pri nadpolovičnom spravovanom podiele, ale povinnosť vypísať tender na jeho prenájom má až v prípade, že spravuje dve tretiny pozemkov. Vznikla tak právna medzera, ktorá sa týka asi dvoch stoviek revírov na Slovensku. Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek tieto argumenty uznal a poslancov vyzval, aby túto nezrovnalosť vyriešili pozmeňujúcim návrhom. Ten však neprešiel a sám minister následne požiadal prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, aby zákon nepodpísal a vrátil ho na opätovné prerokovanie do parlamentu.

Výhrady

V polovici apríla pán prezident SR vrátil poslancom zákon s tým, aby ho schválili s ním navrhovanými zmenami. Napríklad za nesprávne považoval odvolávanie poľovného hospodára obvodným lesným úradom, ak o to požiada užívateľ revíru. Prezidentovi sa nepozdávalo ani rozšírenie možností lovu zveri na spoločnej poľovačke, ktoré sa týkalo aj netrofejovej raticovej zveri iných druhov, ako je diviačia. Upozorňoval, že by to mohlo viesť k porušovaniu zásad selektívneho lovu, prednostného lovu chorej, zostarnutej a kondične zoslabnutej zveri, ako aj k úbytku najvyšších vekových tried raticovej zveri. Taktiež by to mohlo spôsobiť nežiaduci úbytok niektorého druhu zveri, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu. Za správne nepovažoval ani upustenie od výkonu zvyšku sankcie pri odňatí poľovného lístka na dobu určitú alebo pri zákaze lovu zveri na dobu určitú v prípade, ak uplynula polovica tejto doby. Vzhľadom na predĺženie legislatívneho procesu bola potrebná aj zmena účinnosti niektorých bodov.

Novela prešla

Národná rada SR po opätovnom prerokovaní 3. mája schválila vrátenú novelu ako zákon z 26. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Poslanci pritom prakticky upravili len názov zákona a posunuli jeho účinnosť z 1. mája na 1. júna 2013. 

Ing. Marián Šebo

 

..informácie sú prebraté zo stránok odborného poľovníckeho časopisu Poľovníctvo a rybárstvo