Noví členovia

Noví členovia

Na výročnej členskej schôdzi, v piatok 18.2.2011 pribudli do našej členskej základne 4 noví mladí členovia: Lucia Klapicova, Marek Martinkovič, Michal Gašparík a Lukáš Bačkády.