Odchyt v Radošovciach

Odchyt v Radošovciach

..dňa 27. decembra 2010 sa uskutočnil v poľovnom združení v obci Radošovce odchyt zajacov. Zúčastnili sa aj chytači z nášho revíru. Po troch kolách sa nachytalo spolu 64 zajacov. Po odchyte boli všetci zúčastnení pozvaní na srnčí guláš v miestnom kultúrnom dome.