Pesničky..

Pesničky..

v sekcii Pre poľovníka:: bol k poľovníckym pesničkám pridaný prehrávač, ktorý umožňuje prehrať jednotlivé pesničky a signály priamo na stránke