Pozvánka na odborný seminár - Spolupráca poľovníkov a poľnohospodárov - Nová šanca pre malú zver

Pozvánka na odborný seminár - Spolupráca poľovníkov a poľnohospodárov - Nová šanca pre malú zver

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa odborný seminár s medzinárodnou účasťou SPOLUPRÁCA POĽOVNÍKOV A POĽNOHOSPODÁROV - NOVÁ ŠANCA PRE MALÚ ZVER

 

ktorý sa uskutoční 30.mája 2013 o 09.00 hod v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce.

organizátori: Slovenská poľovnícka komora, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav krajinnej ekológie SAV
PD Mojmírovce, PS „BAŽANT“ Mojmírovce, PS „BREZA“ Poľný Kesov
pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka
 

Podrobnejšie: na https://www.polovnickakomora.sk/spk/aktualne/podujatia/ine/235-spolupraca-polovnikov-a-polnohospodarov-nova-sanca-pre-malu-zver.html