Verejné strelecké preteky - americký trap - 31.5.2014

Verejné strelecké preteky - americký trap - 31.5.2014

PZ Drop Malženice Vás pozýva dňa 31. mája 2014 (sobota) na 61. ročník verejných streleckých pretekov na batérii – americký trap.

 

Začiatok preteku: 9:00 hod.

Ukončenie a vyhlásenie výsledkov: 18:00 hod.

Miesto konania:  strelnica Za Árendášom

 

Disciplína:

Americký trap      položka 3 x 20 terčov

  • v prípade neúspešného nástrelu je možné si znova zakúpiť ďalšiu položku

3 x 20 terčov, pričom prvá položka bude anulovaná

  • cena položky 3 x 20 terčov je 20 €

 

Pri rovnakom nástrele prvých pretekárov bude nasledovať K.O. systém!!!

 

Putovný pohár PZ DROP Malženice

  • súťaže sa môžu zúčastniť trojčlenné družstvá, strieľa sa na 3 x 20 terčov
  • cena položky 3 x 20 terčov je 20 €

 

Ceny

Najlepší traja pretekári budú odmenení peňažnými a vecnými cenami.

 

Organizačný výbor upozorňuje účastníkov na povinnosť používať strelivo s brokovou náplňou max. 28g. Strieľa sa za každého počasia.  Na strelnici je zabezpečené parkovanie a občerstvenie.

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny!!