Verejné strelecké preteky na batérii – americký trap:: 22. mája 2011

Verejné strelecké preteky na batérii – americký trap:: 22. mája 2011

PZ Drop Malženice Vás pozýva dňa 22. mája 2011 (neďela) na verejné strelecké preteky na batérii – americký trap.

 

Organizačný výbor:
Riaditeľ preteku:           Ing. Pavol Boleček
Tajomník:                     Daniel Martinkovič
Hlavný usporiadateľ:     Ing. Eliáš Vajči
Hlavný rozhodca:          Peter Martinkovič
Dispečing:                    Ing. Jozef Bartek
Zdravotnícka služba:    Mudr. Jozef Lukáč   
Technická služba:         Vladimír Straský

PROGRAM:   

Voľný sériový pretek na 5 x 15 terčov
  9:00 hod.   -    Otvorenie preteku
19:30 hod.   -    Ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov

VKLAD:
položka na 15 asfaltových terčov     -    5 EUR

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Preteku sa môžu zúčastniť držitelia platných poľovných lístkov a zbrojných preukazov. Hodnotí sa 5 najlepších položiek. V prípade rovnosti zásahov sa vykoná spätné hodnotenie položiek.

Najlepší šiesti pretekári obdržia finančné odmeny vo výške 55% z vkladov podľa rozhodnutia organizačného výboru a prví traja obdržia i poháre. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmien po dohode s hlavným rozhodcom.

PRETEKY SA USKUTOČNIA ZA KAŽDÉHO POČASIA!
OBČERSTVENIE JE ZABEZPEČENÉ PRIAMO NA STRELNICI.