Verejné strelecké preteky na batérii – americký trap:: 27. júna 2010

Verejné strelecké preteky na batérii – americký trap:: 27. júna 2010

PZ Drop Malženice Vás pozýva dňa 27. júna 2010 na verejné strelecké preteky na batérii – americký trap.

Organizačný výbor:
Riaditeľ preteku:           Ing. Pavol Boleček
Tajomník:                     Daniel Martinkovič
Hlavný usporiadateľ:     Ing. Eliáš Vajči
Hlavný rozhodca:          Peter Martinkovič
Dispečing:                    Ing. Jozef Bartek
Zdravotnícka služba:    Mudr. Jozef Lukáč   
Technická služba:         Vladimír Straský

PROGRAM:   

Uzatvorený pretek na 4 x 25 terčov
od 8:00 do 9:00 hod.   -    Prezentácia pretekárov
9:15 hod.                     -    Zahájenie
17: 00 – 19:00 hod.     -    Súťaž trojčlenných družstiev PZ, LZ
                                            Na 3 x 25 terčov o „Putovný pohár“ PZ Drop Malženice
19:30 hod.                   -     Ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov

VKLADY:
Uzatvorený pretek 4 x 25 terčov     -    30 eur
Súťaž družstiev 3 x 25    terčov    -    25 eur

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Pretekári sa môžu prihlásiť až do dňa konania preteku na emailovej adrese pzdropmalzenice@zoznam.sk . Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých  šiestich miestach si rozdelia 50% z vkladov podľa klúča ktorý navrhne usporiadateľ. O poradí rozhoduje počet zasiahnutých terčov a v prípade rovnosti zásahov dvoch a viacej strelcov sa uskutoční rozstrel do prvej chyby s možnosťou nabíjania iba jedného náboja. Organizačný výbor si po dohode s hlavným rozhodcom vyhradzuje právo zmien.

PRETEKY SA USKUTOČNIA ZA KAŽDÉHO POČASIA!
OBČERSTVENIE JE ZABEZPEČENÉ PRIAMO NA STRELNICI.