Výročná členská schôdza - 19.02.2016

Výročná členská schôdza - 19.02.2016

Všetkých členov PZ Drop Malženice pozývame na Výročnú členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa:

19.02.2016 (sobota) ...o 18:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

Na VČS je potrebné priniesť si platný poľovné lístok a zbrojný preukaz kvôli aktualizácii údajov.