Výročná členská schôdza 2012

Výročná členská schôdza 2012

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Výročnú členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

17. februára 2012 ...o 18:00 v Klube PZ na streleckom areáli za Árendášom

..tešíme sa na Vašu účasť.