Ocenenia

 

V roku 1970 bola v rámci Slovenského poľovníckeho zväzu vyhlásená tzv." Socialistická súťaž " do ktorej sa prihlásili všetky poľovnícke združenia v okrese Trnava. V rámci súťaže sa PZ DROP Malženice trvalo usadilo na popredných priečkach. Súťaž bola vlastne potvrdením aktivity našich členov a na prvom mieste v rámci okresu Trnava sa naše PZ umiestnilo v rokoch : 1971, 1972, 1973. Na druhom mieste v rokoch : 1977, 1980, 1982 a 1987. Na treťom : 1975, 1978, 1979, 1984. Na štrvtom : 1974, 1976, 1983, 1986. Najhoršie umiestnenie sme získali v roku 1985 - 6.miesto, v roku 1988 - 7.miesto a v roku 1981 - 10.miesto. Za dosiahnuté výsledky na úseku poľovníctva, ako aj celkovú angažovanosť získali naši členovia tiež zväzové ocenenia a to vyznamenanie - " Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku " - bronzovú, striebornú a zlatú medailu, ďalej najvyššie poľovnícke vyznamenanie " Zlatý kamzík " a " Pamätná medaila svätého Huberta. "

 

Prehľad udelených medailí za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku, Zlatého kamzíka a Medaily svätého Huberta

 
Meno Bronz Striebro Zlato Zlatý kamzík MSH
Ing. Boleček Pavol 1990 1995 2002    
Červeňanský František 2003        
Florkovič Hieroným 1982        
Filo Jozef 1996        
Lukáč Jozef 1982 1988      
Ing. Ozvald Bernard 1970 1976 1982 1988  
Petráš Ján 1968 1970      
Straský Vladimír 2004        
Šesták Augustín 1980 1983 1993    
Šulko Jozef 1994 2004      
Sedlák Michal 1976 1982 1988    
Ing. Vajči Eliáš 1982 1987 1992 1997 2000
PZ DROP Malženice 2003        

 

Pri príležitosti 30 výročia SNP obdržal čestné uznanie FU PZ ČSSR pán Ján Petráš a v roku 1975 obdržal čestné uznanie v príležitosti 30. výročia oslobodenia ČSR p. Michal Sedlák a PZ DROP Malženice. Titulom najlepší pracovník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy bol ocenený v roku 1988 Ing. Eliáš Vajči.