História poľovníckeho a športového strelectva v PZ Drop

 

Myšlienka a nápad organizovať streleckú prípravu malženických  poľovníkov a následne aj verejné strelecké preteky v streľbe na asfaltové terče sa zrodila v hlave bývalého dlhoročného poľovníckeho hospodára PZ Jána Petráša (*1911–†1977). Niekedy v jeseni v roku 1948 sa v miestnom kine i s niekoľkými poľovníkmi zúčastnil na filmovom predstavení. V športovej časti vtedajšieho filmového týždenníka sa premietali i úspechy našich športovcov na Letných olympijských hrách v Londýne. V krátkom šote bol i záber z olympijskej strelnice a preteku na asfaltové terče v disciplíne batéria, v ktorej úspešne reprezentoval Československo poľovník P. Čapek.

 

Strelecký areál PZ Drop Malženice v roku 1982..

 Na fotke:: Strelecký areál PZ Drop Malženice v roku 1982

 
Po filmovom predstavení pri pive v hostinci „u Cesneka“, hodnotili poľovníci popri filme aj ostatnú poľovačku na jarabice. Vtedy Janko Petráš svojou ľúbozvučnou záhoráčtinou údajne predniesol výrok: „Enem povídam, chlapci, strélať na jarabice nevíme, mosíme si to natrénovat. Jako ste to videli v žurnále, v Čechách je to bežná vec. Zeženeme tam nékde tú vrhačku aj tí asfaltové holuby. Brezované mi o tom už néco hovorili, též to chcú kúpiť!“ Ale v tom čase boli aj iné starosti ako sa zdokonalovať v streľbe na asfaltové terče, a tak až o rok či dva dofrčal do Malženíc na svojej obľúbenej Jawe Jano Ondrašovič – poľovnícky hosp. z Brezovej pod Bradlom. Z ruksaku na chrbáte mu vyčnievala blýskava lišta vrhačky. Potom už veci mali rýchly spád. Pri Blave Za Arendášom poľovníci vyhĺbili zákop a osadili v ňom hrubý kôl, na ktorý sa prišroubovávala vrhačka. Dostatok asfaltových terčov zabezpečil Jožko Horváth, vtedajší tajomník z Trnavskej poľovníckej organizácie.

 

V prvých ročníkoch streleckých pretekov sa terče odpaľovali ručne zo zákopu..

 Na fotke:: V prvých ročníkoch streleckých pretekov sa terče odpaľovali ručne zo zákopu

 

Obsluhu vrhačky v zákope dostal na starosť Víto Jankech. To už mohli Malženickí poľovníci začať zdokonaľovať svoju streleckú zdatnosť. Občas si prišli zastrieľať i poľovníci zo susedných obcí, a tak sa zrodil ďalší nápad – zorganizovať preteky v streľbe na asfaltové terče. V júni r. 1953 Janko Petráš písomne pozval na „strelecké popoludnie“ známe poľovnícke osobnosti z okolitých PZ – F. Valoviča-Haklíka z Jasloviec, J. Šugru z Pečenád, L. Binovského zo Špačiniec, P. Ščasnoviča z Trakovíc, V. Šimuniča z Hlohovca a ďalších. Od PZ Brezová pod Bradlom vypožičal ešte dve vrhačky. Odpaľovací zákop sa rozšíril, namontovali sa už tri vrhačky, vykonali sa potrebné bezpečnostné opatrenia a prvá štvorica strelcov nastúpila k zahájeniu streľby I. ročníka verejných streleckých pretekov v streľbe na asfaltové terče organizovaných PZ Malženice. Tak sa totiž oficiálne nazývajú doteraz.

Ján Petráš a Michal Sedlák..

 Na fotke:: Stretnutie dvoch poľovníckych hospodárov na streleckom stave v roku 1966

 

Preteky sa vydarili a 37 strelcov a ďalších hostí bolo nadmieru spokojných nielen s ich organizáciou, ale i malženickou faširkou, ktorá sa odvtedy stala neodmysliteľnou súčasťou pestrého jedálnička, ktorý účastníkom pretekov pripravujú ich organizátori. Strieľal sa sériový pretek na 3x10 terčov a vtedy medzi poľovníkmi obľúbená súťaž streľba za pochodu do prvej chyby. Tieto strelecké disciplíny boli súčasťou pretekov až do ich piateho ročníka v roku 1957. Tento sa v dôsledku vykonávania terénnych úprav – zavážanie výmolu v streleckom areáli „Za Arendášom“ uskutočnil v lokalite „Pod Borinou“. V tomto ročníku sa začala strieľať nová súťažná disciplína – Pretek družstiev PZ a LZ 3x15 terčov o putovný pohár venovaný JRD Malženice.

 

Prvý ročník súťaže družstiev PZ a LZ v roku 1957..

 Na fotke:: Prvý ročník súťaže družstiev PZ a LZ v roku 1957

 

Členovia PZ si postupne zveľaďovali svoj strelecký areál. Za pomoci JRD odvodnili, vyrovnali, zahumusovali celú plochu. Oživili novou výsadbou zeleň v brežnom poraste Blavy. V roku 1962 dotiahli do areálu po zvršku bývalej úzkokoľajky zánovný rýchlikový železničný vozeň, ktorý pôvodne slúžil ako poľovnícka chata a dnes plní funkciu skladu. V roku 1976 si vybudovali so súhlasom MNV v rámci akcie „Z“ v areáli viacúčelový objekt, v ktorom sa realizujú všetky spoločenské aktivity PZ. V tom čase bol areál napojený aj na elektrickú sieť a vyasfaltovaním príjazdovej cesty na miestne komunikácie obce. Pre dve strelecké stanovištia po 5 vrhačkách boli vybudované betónové podzemné priestory a zavedené elektrické odpaľovanie terčov. V súčasnosti  sa používa systém fono. Strelecký areál bol ozvučený. Organizáciu streľby precízne usmerňoval z dispečingu Janko Vajči, ktorý i keď nebol členom PZ, ale bezprostredne sa zúčastňoval na všetkých podujatiach poriadajúcich PZ.

Po dlhšej prestávke zvíťazilo v 17. ročníku v roku 1970 opäť domáce družstvo PZ Drop..

 Na fotke:: Po dlhšej prestávke zvíťazilo v 17. ročníku v roku 1970 opäť domáce družstvo PZ Drop

 

Do XIX. ročníku v roku 1972 sa strelecké disciplíny pretekov rozšírili o ďalšiu – uzavretý pretek na 50 terčov, pre držiteľov výkonnostných tried SPZ.
Počnúc XXX. ročníkom v roku 1983 bol tento pretek uznesením výročnej členskej schôdze PZ Drop vyhlásený ako „Memoriál Jána Petráša“ na znak vďaky za činorodú prácu pre PZ, ktorú vo funkcii poľovníckeho hospodára vykonával plných 30 rokov.
Zariadenia streleckého areálu popri PZ Drop využívali a využívajú na svoje podujatia aj iné organizácie – MNV, Obecný úrad, JRD, teraz PD, Zväzarm a pokiaľ nebola vybudovaná strelnica SPZ Trnava-Štrky aj OV SPZ najmä na cvičné streľby pre kandidátov a kontrolné streľby členov SPZ.

Dispečer Janko Vajči spolu s organizátormi..

 Na fotke:: Centrálna osobnosť streleckých pretekov do roku 1992 - dispečer Janko Vajči spolu s organizátormi

 

Dobrá organizátorská práca PZ Drop vo vytváraní materiálnotechnických podmienok pre rozvoj športového a poľovníckeho strelectva sa zákonite musela prejaviť na kvalite a streleckej zručnosti už dvoch generácií malženických poľovníkov.
Aj napriek tomu, že na streleckých pretekoch na domácej strelnici sú oproti súperom znevýhodnení organizátorskými povinnosťami v doterajších 42 ročníkoch, v ktorých súťažili 3-členné družstvá PZ a LZ zvíťazilo PZ Drop Malženice 13x. V uzavretom preteku na 50 terčov, ktorý sa uskutočnil v 20 ročníkoch zvíťazil člen PZ Drop Ing. E. Vajči 4x. Lepší výsledok dosiahol v tejto disciplíne len bývalý reprezentant ČSSR a SR Cyril Orešanský, ktorý zvíťazil v piatich ročníkoch.
Nositeľmi výkonnostných tried SPZ v brokových disciplínach z nášho PZ Drop sú: Michal Sedlák, Ing. Eliáš Vajči, Vladimír Straský a Ing. Juraj Sedlák, ktorý bol v roku 1991 členom Akademického družstva Českolsovenska, ktoré na Akademických majstrovstvách sveta v Taliansku získalo titul akademického majstra sveta v streleckej disciplíne SKEET.

Na 27. ročníku sa stretla vtedajšia strelecká špička..

 Na fotke:: Na 27. ročníku sa stretla vtedajšia strelecká špička - zľava: Ing. Osvald - riaditeľ, V. Gaži, Ing. J. Tadial, Ing. P. Tichý, K. Šmičko, C. Orešanský, M. Sedlák a Ing. E. Vajči

 

V súťaži jednotlivcov v tejto disciplíne sa umiestnil na 3. mieste a pre Československo i seba získal bronzovú medajlu. Je držiteľom absolutného nástrelu v streľbe na asfaltové terče v disciplíne SKEET. Dosiahol titul „Majster streľby SPZ“ na oblúkovom strelišti. V súčasnosti vykonáva funkciu štátneho trénera reprezentantov SR v brokovej streľbe v disciplíne SKEET. So svojou zverenicou Ing. Andreou  Stranovskou sa v roku 2002 zúčastnil Letných olympijských hier v austrálskom Sydney.
Aby športové strelectvo v PZ Drop Malženice napredovalo, vytvárajú sa optimálne podmienky pre nastupujúcu generáciu mladších poľovníkov, medzi ktorých patrí Peter Martinkovič, Ing. Jozef Bartek a Miroslav Macko, ktorí reprezentovali PZ Drop na streleckých podujatiach. Ako športoví priaznivci, spolu s ďalšími členmi založili v roku 1998 strelecký klub „Cardinál“, ktorého úlohou je sústreďovať talenty brokovej streľby a cieleným tréningovým procesom ich pripravovať na vstup do vrcholového športu.

Družstvo PZ Družba Zeleneč..

 Na fotke:: Družstvo PZ Družba Zeleneč Peško, Orešanský, Jedlička získali v roku 2003 Putovný pohár do trvalej držby

 

Počas krátkej doby existencie streleckého klubu „Cardinál“ vychoval veľa reprezentantov SR v brokovej streľbe, medzi ktorých patria najmä sestry Bartekové, kde Danka je juniorskou majsterkou Európy pre rok 2002 a vicemajsterkou sveta pre rok 2001, Lenka je juniorskou majsterkou sveta pre rok 2002. Okrem toho v súťaži družstiev získali na MS vo Fínsku striebornú medailu. Tu je potrebné spomenúť tú skutočnosť, že prvé broky a prvé výstrely z brokovnice urobili na našej strelnici.

sestry Danka a Lenka Bartekové..

 Na fotke:: sestry Danka a Lenka Bartekové

 

Okrem toho členmi a odchovancami streleckého klubu Cardinál sú súčasní reprezentanti SR Šutta Tomáš, Franko Tomáš, Sčipa Martin, Blahuta Juraj a náš kandidát Straský Vladimír ml.
Členovia streleckého klubu Cardinál sú zároveň i organizátormi jedného z najvýznamnejších pretekov v SR –  Veľkej ceny Cyrila Orešanského, ktorej nultý ročník sa uskutočnil práve na našej strelnici.